Anne Gundersen snakker om sitt virke og hva utstillingen betyr for henne.

Kjell Joar Øverleir åpner med en flott tale.

 ANNE GUNDERSEN ER ÅRETS HEMNESJAZZKUNSTNER PÅ MILEPERLEN I 2012.

HUN VISER UTSTILLINGEN "MIN POETISKE VERDEN"

Sitat fra kunstner:

«Tematisk er jeg opptatt av røtter, egen kulturarv og identitet. Bildene må angå meg, samstemme med «ryggmargs-følelesen» i hvem jeg er og hvor jeg kommer fra. Dette er ressurser som både ligger der åpenbare, rett utenfor kjøkkenvinduet mitt, men kan også være borgjemte, glemte, som alle de forlatte hus vi finner i distriktene. Husene symboliserer de ressursene som en gang har vært på de små stedene. Der finnes fortsatt en ”rest” som ikke er borte, selv om de står fraflyttet og tomme. 

Landskapene vi bor i er med på å forme oss som individer, de har også vært med å formet meg og min kunst. Min rolle har blitt å gjenoppdage det åpenbare i kulturlandskapet, tilføre det mitt personlige uttrykk, og gi det en ny arena å skinne på, et nytt «oppdrag». Et oppdrag jeg velger å kalle visuell poesi. I billeduttrykkene mine vektlegger jeg både humor og nostalgi, kreativitet og fornyelse.” 

Anne Gundersen (f. 1957 i Bodø) bosatt i Utskarpen i Rana er kunstner, forfatter og kursholder. Hun jobber med kunstfoto, landskapsfotografering, bøker, illustrasjoner, og tekster. Anne har hovedfag i kunstfag fra høgskolen i Oslo, og har i mange år undervist på ulike vg skoler. Hun har også jobbet som keramiker. Anne ga i 2009 ut boken ”Under Polarsirkelen”. Les mer om henne, hennes prosjekter og bøker på hennes hjemmeside: www.annegundersen.com

Åpningstider på galleriet Mileperlen: 


Sjekk følgende hjemmesider for men info

www.annegundersen.com

Del denne siden